Talleres de sensibilización por el derecho al agua

Ingeniería Sin Fronteras

Fer reflexionar els joves sobre els drets a l’aigua i l’habitatge i com es viuen aquests drets al Sud i al Nord han estat els objectius dels tallers que des del grup Moçambic (juntament amb el grup Uni) hem realitzat a diversos instituts i escoles de Sant Cugat del Vallès en el mes de desembre de 2016.

La part central d’aquests tallers va consistir en dos jocs, elaborats per voluntaris i voluntàries del grup i inspirats en els projectes que ESF realitza a Moçambic. El primer, el joc del Mati (que vol dir “aigua” en una llengua local del país africà) ressalta la importància que l’aigua té en la qualitat de vida per a les persones. Es posa de manifest les diferències d’accés a aquest bé que es tenen en diferents contextos com és el de Funhaloro, una comunitat rural a Moçambic, i la província de Barcelona.

En el joc de l’Habitat –creat a partir de l’experiència dels projectes a Maputo–s’anima els estudiants a construir una ciutat, des de les vies de comunicació fins els tallers, les fàbriques, els mercats i els hospitals. Es presenten dos contexts diferents, una ciutat de Nord i una de Sud, per reflexionar sobre les diferències i també punts comuns que podem trobar entre elles.

Els alumnes, d’entre primer d’ESO fins a primer de batxillerat, van participar activament en les activitats i es van mostrar interessats en saber com es viu a Moçambic, i alguns es van sorprendre en saber que amb una dutxa estan gastant 95 litres d’aigua mentre que a Moçambic algunes persones no tenen més de 10 litres al dia.